Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

O ιστότοπος spaceshoes.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 998462657, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας spaceshoes2020@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2310277124, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Με τον όρο «υπηρεσίες» η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναφέρεται στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και σε οποιοδήποτε από τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της όπως εφαρμογές της για κινητά και tablet, το ηλεκτρονικό της κατάστημα, σελίδες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram, facebook καθώς και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές, και ιστοσελίδες, που έχει στην κατοχή της ή θα χρησιμοποιεί στο μέλλον.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Space Shoes το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.spaceshoes.com.gr Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση. Με την πρόσβαση, περιήγηση, εγγραφή ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου για την ενημέρωση ή/και την αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω του spaceshoes.com.gr, δηλώνει ο χρήστης ότι έχει κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προτού προβείτε στην με οιονδήποτε τρόπο χρήση του spaceshoes.com.gr παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του spaceshoes.com.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το spaceshoes.com.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο μας να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου μας «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που δύναται να έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το spaceshoes.com.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με την εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) ημέρες από την στιγμή της τροποποίησής τους.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες και το περιεχόμενο του ιστότοπου ή των διακομιστών (servers), στους οποίους φιλοξενείται o ιστότοπος μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Συνεπώς συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να βεβαιωθούν ότι έχουν εγκατεστημένο λογισμικό ελέγχου ιών.

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του ιστότοπου μας. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος, ή υπερσύνδεσμος, ή πηγές ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του ιστότοπου μας.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Μέσω του ιστότοπου του spaceshoes.com.gr δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) και κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας Το spaceshoes.com.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου spaceshoes.com.gr.

2. Το spaceshoes.com.gr σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Το spaceshoes.com.gr δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη.

3. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή πηγές που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός από τον ιστότοπο μας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζομένων, με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπο της ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την διαθεσιμότητα αυτών των ιστοτόπων ή πηγών ούτε όσον αφορά την πολιτική απορρήτου .Επομένως και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύπτει από των παραπάνω ιστοτόπων ή πηγών.

4. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του ιστότοπου spaceshoes.com.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από αυτό τον ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

Ο χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση και επικοινωνία σχετικά με το spaceshoes.com.gr και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη του χρήστη η οποία (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ή Συνεργατών μας ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/καταναλωτών του spaceshoes.com.gr ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Eαν διαπιστωθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα ή παραβίαση των όρων χρήσης ή υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβίασης προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Επιπλέον απαγορεύεται:

  • (α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του spaceshoes.com.gr και για τα οποία ο χρήστης δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιεί.
  • (β) Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
  • (γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο spaceshoes.com.gr από τα μέλη του.
  • (δ) Οποιαδήποτε μορφή πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής,τροποποίησης, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, οποιασδήποτε μετάδοσης,προβολής, εκτέλεσης, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) και λογισμικού του spaceshoes.com.gr. και γενικά οποιασδήποτε μορφής εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω.
  • (ε) Η μεταπώληση των Προϊόντων που διατίθενται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
  • (στ) Η εμπορική εκμετάλλευση του ιστοτόπου και οτιδήποτε εκ του περιεχομένου του συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας δημιουργίας εσόδων διαφημίσεων ή διαφημίσεων σε ιστότοπο τρίτου.

 

6. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποτελεί, με εξαίρεση δικαιώματα τρίτων, πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύεται κατά τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση του ιστοτόπου δεν παρέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον χρήστη. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου μας, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Τα σχέδια, το λογισμικό όλοι οι κώδικες HTML,τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων εικόνας, ήχου, βίντεο, μουσικής, κειμένου με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων αποτελούν «υλικό» πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή και αναδιανομή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Επίσης, απαγορεύεται η αντιγραφή ή χρήση όλων των παραπάνω τα οποία ορίζονται και ως «υλικό» πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γενικότερα η οποιουδήποτε είδους εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.